Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ranking finansowy samorządów - grafika

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2018

Na 1548 gmin wiejskich Gmina Żabia Wola zajęła wysokie 107 miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, który został zaprezentowany na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie.

Zestawienie oceniające kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie najbardziej aktualnych danych, czyli za pełny 2018 r., do jego opracowania wykorzystano 7 wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących gmin wiejskich za 2018 r

  • data wytworzenia: 2019-07-09
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2019-07-09 12:52
  • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-09 12:52

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00