Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • 4 miejscu na Mazowszu - Najlepsza Gmina Wiejska

Innowacyjny Samorząd 2010

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-17 09:14
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 09:42
 • Wójt Gminy Halina Wawruch z dyplomem

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej - 2010 rok
Po raz dwunasty dziennik Rzeczpospolita ogłosił ranking najlepszych polskich samorządów. Każdego roku eksperci oceniają skuteczność podejmowanych decyzji, zarządzania, uzyskanych przez gminy dotacji, rozwoju, zadowolenia mieszkańców.
Żabia Wola jest jedną z najlepiej zarządzanych polskich gmin. Znalazła się na 1 miejscu na Mazowszu w kategorii  Innowacyjny Samorząd Wiejski oraz na 4 miejscu na Mazowszu w kategorii  Najlepsza Gmina Wiejska. W swojej kategorii gmin wiejskich Żabia Wola uplasowała się na 74 miejscu w Polsce na 1576 gmin wiejskich.

-Nagroda to dla nas wielka radość, ta chwila nadaje sens, temu, że warto ciężko pracować na rzecz wspólnej, lokalnej społeczności- mówi wójt Żabiej Woli, Halina Wawruch. W zaszczytnym gronie znaleźli się także sąsiedzi: Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów i Sochaczew. Uroczysta gala podczas której dyplomy wręczał profesor Jerzy Buzek, szef Parlamentu Europejskiego odbyła się 20 lipca. Gminy oceniała kapituła pod przewodnictwem profesora Michała Kuleszy, twórcy reformy samorządowej w Polsce. Justyna Napierała J&A Media

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-16 09:39
 • Dyplom
 • Wycinek z gazety
 • Ranking grafika

Kapituła rankingu
* prof. dr hab. Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej w Polsce
* Krzysztof Hetman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
* Andrzej Porawski - dyrektor Biura Związku Miast Polskich
* Tomasz Mironczuk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
* Paweł Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
* Adam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
* Paweł Jabłoński - z-ca red. naczelnego "Rzeczpospolitej"
* Wojciech Romański - z-ca kierownika działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej". Redaktor "Rankingu Samorządów"
* Aleksandra Kurowska - dziennikarka działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej"
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-16 09:39
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 09:43

Pora na najlepszych
20 lipca po raz dwunasty wręczyliśmy nagrody najlepszym polskim samorządom. Ich wyboru dokonywaliśmy na dwóch etapach. Pierwszy był weryfikacją danych dotyczących gospodarki finansowej i inwestycji w oparciu o bazy Ministerstwa Finansów. Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.
Na tej podstawie wytypowaliśmy 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji.
Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu wybraliśmy po sto najlepszych samorządów. Osobną część rankingu poświęciliśmy wykorzystaniu unijnych funduszy oraz innowacyjności.
Wyniki rankingu w środę 21 lipca z papierowym wydaniem "Rzeczpospolitej". Poniżej lista tekstów z dodatku i tabele do pobrania

Źródło: Rzeczpospolita Aleksandra Kurowska

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-16 09:39
 • Ranking grafika

Jak powstał ranking
Sporządzając ranking, chcieliśmy – tak jak w poprzednich latach – uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego
• Poznań ponownie zwycięża
Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:

• miasta na prawach powiatu,
• pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
• gminy wiejskie.
W pierwszym etapie wzięliśmy pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy:

• dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (maksymalnie 10 pkt),
• wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),
• zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009 (10 pkt),
• nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009 (5 pkt),
• dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009 (10 pkt),
• relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009 (6 pkt),
• dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009:
• transport i łączność (5 pkt),
• ochronę środowiska (4 pkt).
Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów.
Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. Wyniki pierwszego etapu poniżej.

Dokonaliśmy wyboru
564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.
Do wybranych przez nas gmin wysłaliśmy ankietę składającą się z 15 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Punkty z I etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankiety. Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów.

W ankiecie pytaliśmy między innymi o:

• udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2006 – 2009 (5 pkt.)
• liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006 – 2009 (5 pkt),
• wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (4 pkt),
• wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku (4 pkt),
• liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2006
• 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (4 pkt),
• czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje zgodnie z normą ISO (3 pkt),
• udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2008 – 2009 (2 pkt),
• czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (2 pkt),
• współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt),
• stopa bezrobocia – pytanie tylko do miast (4 pkt),
• ocena wiarygodności kredytowej – pytanie tylko do miast (4 pkt, po dwa za rating krajowy i międzynarodowy),
• budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych
• pytanie tylko do miast (1 pkt),
• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (2 pkt),
• inicjatywy w ramach PPP (1,5 pkt).
Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok.
Źródło: Rzeczpospolita Anna Ogonowska-Rejer

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-16 09:39

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00