Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

"Galeria na płocie" w Lasku

2020.06.12
W miejscowości Lasek można obejrzeć "Galerię na płocie"

Oprócz obrazów przedstawiających  krajobrazy, stare chaty, łodzie i kobiece akty,  w "Galerii na płocie" można obejrzeć także panel poświęcony aniołom i sowom oraz kolekcję malowanych podków. Wystawa prac udostępniona jest 7 dni w tygodniu.

Zmiany w gospodarce odpadami

2020.06.10
Zmany w gospodarce odpadami

Od lipca 2020 r. każdy Właściciel nieruchomości będzie musiał we własnym zakresie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane oraz worki/pojemniki na odpady segregowane - w odpowiednich kolorach zgodnie z frakcjami.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2020.06.10
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, powoływanych w związku z wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., przyjmowane są do 12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 (w godzinach urzędowania).

Bieżące utrzymanie dróg - Musuły

2020.06.10
Roboty utrzymaniowe w miejscowości Musuły
Zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Rodzinnej, ul. Pod Dębami, ul. Granicznej, ul. Rusałki oraz Alei Dębowej w miejscowości Musuły.

Regulowanie należności za pobór wody i podatki

2020.06.10
Upomnienia za podatek i pobór wody

W związku z odmrożeniem gospodarki w kraju, Urząd Gminy zobowiązany jest do wystawiania upomnień na I i II ratę podatku za nieterminową płatność oraz wezwań z tytułu opłaty za pobór wody.

Roboty utrzymaniowe na ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów

2020.06.05
Roboty utrzymaniowe na ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów
 
W związku z realizacją umowy nr RI.272.5.1.2020.1 z dnia 02.04.2020 r. na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola, zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Żużlowej w Żelechowie.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00