Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Braki w dostawie wody
2018.06.01
woda- grafika

Ze względu na duże rozbiory wody zwracamy się z prośbą o ograniczenie zużycia wody na podlewanie ogródków, mycia samochodów, napełnianie basenów i inne poza potrzebami socjalno-bytowymi. Wykorzystanie wody z wodociągów do innych celów powoduje nadmierne zużycie wody.

Przerwy w dostawie wody
2018.06.01
woda

4 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Piotrkowice, 6 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Nowa Bukówka
 

Konkurs Działaj Lokalnie 2018
2018.05.28
logo Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tegoroczny budżet konkursu na dotacje  wynosi 55 000 tys. zł, a każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może ubiegać się o dotację maksymalnie 6.000 zł. Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2018 r.

Woda z wodociągu we wsi Lasek, Petrykozy i Redlanka
2018.05.27
woda-grafika

Uprzejmie informujemy, że woda z wodociągu gminnego w miejscowościach Lasek, Petrykozy i Redlanka odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zapisz się na III Bieg z Żabką
2018.05.25
bieg z żabką - grafika

Ruszyły zapisy na III Bieg z Żabką organizowany przez Wójta Gminy Żabia Wola dla najmłodszych miłośników aktywnego spędzania czasu. W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, zaś osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca dodatkowo dyplom oraz nagrodę rzeczową. Zgłoszenia na bieg, można dokonać wyłącznie poprzez załączony formularz. Zapisy mogą być zawieszone po osiągnięciu limitu 220 nadanych numerów startowych. O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń.

Praca: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
2018.05.25
-

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „ Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie" w terminie do 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola (budynek gimnazjum w Józefinie) lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola.

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą
2018.05.25
W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

Z przyjemnością informujemy, że w kasie Urzędu Gminy można już płacić kartą płatniczą. Gmina Żabia Wola przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.

Spożycie wody w miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka
2018.05.25
Spożycie wody w miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka

W nawiązani do komunikatu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie podanego Mieszkańcom wsi Lasek, Petrykozy, Redlanka, uprzejmie informuje, że woda do spożycia oraz do celów higienicznych (mycie zębów ,rany) może być używana po przegotowaniu.  Komunikat  dotyczy miejscowości Lasek, Petrykozy, Redlanka, ważny do odwołania

Gminny Dzień Dziecka 2018
2018.05.24
Gminny Dzień Dziecka - plakat

Wójt Gminy Żabia Wola, Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zapraszają w dniu 2 czerwca w godz. 10:00-13:30 na Gminny Dzień Dziecka 2018. Na uczestników czekają liczne atrakcje m.in. zabawy i animacje, spektakl teatru Dur-Moll pt.: "W Krainie Grzeczności", interaktywne pufy, zabawy sprawnościowe i wiele innych.

Przerwy w dostawie wody
2018.05.22
woda

25 maja 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Żabia Wola - ulice: Polna, Sportowa, Piekarska, Główna, Rajdowa, Huta Żabiowolska - ulica: Wschodnia. 28 maja 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00  w miejscowości Piotrkowice - ulice: Tarczyńska i Daleka

Kolejna odsłona T-artu z Milanówka
2018.05.22
-

Z okazji Dnia Matki już w najbliższą sobotę 26 maja o godz. 17.00 Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na spektakl pt: „Moralność Pani D.” w wykonaniu zespołu teatralnego z Milanówka.

Afrykański pomór świń (ASF) na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2018.05.18
-

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż w dniu 14 maja 2018 roku potwierdzono pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika z miejscowości Żabieniec gm. Nadarzyn, powiat pruszkowski w odległości 4 km od najbliższego gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wrażliwe na chorobę.

Gruntowny remont ul. Zagrodowej
2018.05.18

Zniszczona i wyeksploatowana technicznie nawierzchnia ulicy Zagrodowej w miejscowości Bieniewiec i Nowa Bukówka doczekała się gruntownego remontu. Wykonawca zapewnia, że zakończy roboty jeszcze przed terminem umownym, który przypada na dzień 29.09.2018 r.

Prace projektowe nad rozbudową szkoły w Skułach rozpoczęte
2018.05.18
-

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem  Projektowo Budowlanym  EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89b, 95-061 Dmosin na opracowanie Kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach”. Prace projektowe już trwają i zostaną zakończone do końca bieżącego roku, co pozwoli na rozbudowę obiektu w latach następnych. 

Wykreślanie wpisów przedsiębiorców z CEIDG
2018.05.17
logo CEIDG

Wbrew doniesieniem medialnym w dniu 19 maja 2018 r. z CEIDG nie zostaną wykreślone "setki tysięcy " przedsiębiorców, ale tylko te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola