Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Żabia Wola

DROGI KRAJOWE:
S8 - Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
DK50 – ul. Grójecka

KONTAKT:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Rejon w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 722-32-79, fax. 22 722-30-96
e-mail: ozarowmaz@gddkia.gov.pl

 

DROGI WOJEWÓDZKIE:
DW876 – ul. Tarczyńska, Mszczonowska

KONTAKT:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rejon Drogowy (RD-3) Grodzisk Mazowiecki
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 755-59-46, 755-20-59
e-mail: rd.grodzisk@mzdw.pl

 

DROGI POWIATOWE:
1503W - ul. Grodziska, Chełmońskiego, Tarczyńska
1505W - ul. Mazowiecka
1518W - ul. Warszawska
1519W - ul. Długa
1520W - ul. Skulska
1521W - ul. Główna, Kaleńska, Mszczonowska
1527W - ul. Tarczyńska
2855W - ul. Kasztanowa, Słowika

KONTAKT:
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 724-05-70
e-mail: sekretariat@pzdgm.pl

 

DROGI GMINNE:
Drogi publiczne i drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Żabia Wola

KONTAKT:
Urząd Gminy Żabia Wola
Referat Inwestycji i Infrastruktury
tel.: 46 858 27 14
e-mail: zima@zabiawola.pl

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozdziału 3 pn.: "Obowiązki właścicieli nieruchomości", art. 5 ust. 1 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Baraniak (Referat Inwestycji i Infrastruktury)
    data wytworzenia: 2021-02-18
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2021-02-19 16:15
  • zimowe utrzymanie dróg

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00