Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • kanalizacja

Zakończenie budowy kanalizacji w Osowcu

Szanowni  Mieszkańcy,
Zbliża się zakończenie budowy kanalizacji w Osowcu. Przewidywany termin decyzji na użytkowanie przedmiotowej kanalizacji to 18.03.2024r.
Biorąc pod uwagę jak ta inwestycja jest ważna i długo oczekiwana przez Mieszkańców Osowca, uprzejmie   informujemy, iż od 15.03.2024r., można składać wnioski o wydanie warunków przyłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osowiec.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: 
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=6&id=593&x=132&y=34    
lub w Sali Obsługi   Mieszkańca   w   Urzędzie   Gminy   Żabia   Wola   ul.   Główna   3.


Procedura podłączenia do kanalizacji: 
Krok 1 
Złożenie w urzędzie gminy wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikami - wniosek dostępny jest na stronie: 
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=6&id=593&x=132&y=34    
lub w Sali Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Żabia Wola ul. Główna 3. 
Krok 2 
Po uzyskaniu warunków przyłączenia należy uzyskać warunki techniczne od eksploatatora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.
Krok 3 
Po uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów Właściciel nieruchomości zleca uprawnionemu projektantowi sporządzenie planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Następnie zatrudnia uprawnionego wykonawcę w tym zakresie. 
Krok 4 
O terminie budowy należy zawiadomić eksploatatora oraz inspektora nadzoru, a po zakończeniu prac uzyskać protokół odbioru. 
Krok 5 
Należy zlecić inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza. 
Krok 6 
Złożenie wniosku o podpisanie umowy na odbiór ścieków do Urzędu Gminy w Żabiej Woli. 
Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację: 
- plan sytuacyjny, 
- oświadczenie wykonawcy 
- protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego
- inwentaryzację geodezyjną.
Krok 7 
Procedura kończy się podpisaniem umowy na odbiór ścieków. 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Komunalnej
  • opublikował: Joanna Wysokińska
    data publikacji: 2024-03-06 15:31

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00