Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • europejski fundusz rozwoju terenów wiejskich - komplet logotypów

Przebudowa ulicy Przejazdowej w miejscowości Redlanka - złożenie wniosku

W kwietniu 2023 roku został złożony kolejny wniosek przez Gminę Żabia Wola o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Tytuł operacji „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przejazdowej w miejscowości Redlanka, gmina Żabia Wola”.

Ulica Przejazdowa jest drogą gminną, klasy D (publiczna). Operacja obejmuje odcinek około 465 m drogi i polega na uzupełnieniu istniejącej nawierzchni i wzmocnieniu jej przy pomocy potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Przebudowa polegać ma na ujednoliceniu nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy bitumicznej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Zakres planowanych robót obejmuje także utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, w tym wyprofilowanie wysokościowe połączenia z drogą w świetle istniejących zjazdów bramowych i zjazdów na posesje.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej wynosi 140.188,43 zł
Całkowita kwota operacji wynosi 220.318,13 zł

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przejazdowej w miejscowości Redlanka, gmina Żabia Wola” ,  której celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego  

 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00