Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo dofinansowań

Przebudowa ul. Brzozowej i ul. Przejazdowej

Wniosek - złożony w ramach naboru zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” dotyczącego budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwią połączenie obiektów użyteczności publicznej, gdzie są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej - otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przejazdowej w miejscowości Piotrkowice, gmina Żabia Wola”, „Przebudowa gminnej ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie i Józefina, gmina Żabia Wola” oraz „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przejazdowej w miejscowości Redlanka, gmina Żabia Wola”, które zostaną zrealizowane dzięki pozyskanym środkom finansowym, przyczynią się do poprawy warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola.
Zakres prac prowadzonych w ramach planowanych zadań inwestycyjnych obejmuje uzupełnienie istniejących nawierzchni i wzmocnienie ich przy pomocy warstwy bitumicznej wykonanej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Pobocza dróg zostaną utwardzone kruszywem łamanym i wyprofilowane wysokościowo względem istniejących zjazdów bramowych i zjazdów na posesje. Projektowana szerokość jezdni wynosi 3,5 m (mijanki 5 m).


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przejazdowej w miejscowości Piotrkowice, gmina Żabia Wola”, „Przebudowa gminnej ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie i Józefina, gmina Żabia Wola” oraz „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przejazdowej w miejscowości Redlanka, gmina Żabia Wola”, której celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego.

 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00