Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • europejski fundusz rozwoju terenów wiejskich - komplet logotypów

REMONT KOLEJNYCH DRÓG W GMINIE ŻABIA WOLA

Gmina Żabia Wola wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, dlatego sukcesywnie remontuje i buduje drogi. W tym celu w kwietniu 2023 roku został złożony kolejny wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Tytuł operacji „Przebudowa gminnej ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie i Józefina, gmina Żabia Wola”.

Ulica Brzozowa jest drogą gminną, klasy D (publiczna). Operacja obejmuje odcinek około 335 m drogi i polega na uzupełnieniu istniejącej nawierzchni i wzmocnieniu jej przy pomocy potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Przebudowa polegać ma na ujednoliceniu nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy bitumicznej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Zakres planowanych robót obejmuje także utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, w tym wyprofilowanie wysokościowe połączenia z drogą w świetle istniejących zjazdów bramowych i zjazdów na posesje.

Realizacja zadania z pewnością wpłynie na poprawę funkcjonalności dróg w Gminie, a także zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców okolicznych ulic i łatwiejszy dostęp służb interwencyjnych.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej wynosi 113.738,00zł
Całkowita kwota operacji wynosi 178.749,67zł

Operacja pn.: „Przebudowa gminnej ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie i Józefina, gmina Żabia Wola”,  której celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00