Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • europejski fundusz rozwoju terenów wiejskich - komplet logotypów

Przebudowa ulicy Brzozowej w Wycinkach Osowskich i Józefinie - podpisanie umowy

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony na operację pt.: „Przebudowa drogi gminnej  ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie i Józefina, gmina Żabia Wola” został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym w listopadzie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 113.738,00 zł

Operacja pn.: „Przebudowa gminnej ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie i Józefina, gmina Żabia Wola”,  której celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00