Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • kładka w Grzymku

Nowe chodniki już niebawem

Złożony przez Gminę Żabia Wola wniosek dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola” zakwalifikował się do dofinansowania w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania, jaką nasz samorząd otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wyniesie 2 500 000,00 zł.

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wstępna promesa dla naszej gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie złożonego wniosku oraz pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola”. 

  • program inwestycji strategicznych

Wniosek na budowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Gminie Żabia Wola

W lipcu 2023 r. Gmina złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR pn. „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola”.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00