Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • remont dróg

Remont dróg Krakowiańskiej w Żelechowie i ulicy Wiśniowej w Żabiej Woli

Remont dróg na terenie gminy Żabia Wola, obejmującego wykonanie robót drogowych wciągu ulicy Krakowiańskiej w Żelechowie na odcinku o długości 980 m począwszy od połączenia z drogą gminną ul. Nad Lasem oraz ulicy Wiśniowej w Żabiej Woli na odcinku o długości 967 m począwszy od połączenia z drogą gminną ul. Rolniczą. Łączna długość odcinków do remontu wynosi 1792 m.

  • remont dróg

Remont ul. Krakowiańskiej w Żelechowie i ul. Wiśniowej w Żabiej Woli

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu kolejne drogi w naszej Gminie zostaną wyremontowane. W październiku rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. „Remont dróg na terenie gminy Żabia Wola”. Zakres inwestycji obejmuje naprawę nawierzchni 2 dróg gminnych: ul. Wiśniowej w Żabiej Woli i ul. Krakowiańskiej w Żelechowie.

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kolejne remonty w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulic Krakowiańskiej w Żelechowie oraz Wiśniowej w Żabiej Woli. Pozyskane środki w wysokości 881 430,33 zł stanowią 60% przewidywanych kosztów realizacji inwestycji, której szacowana wartość to 1 469 050,56 zł. 

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Podpisanie umowy o dofinansowanie na remont dróg

Wójt Gminy Żabia Wola – Piotr Rybka 24 listopada 2023r., zawarł umowę z Wojewodą Mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim, o dofinansowanie dla zadań polegających na remoncie w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont publicznych dróg gminnych - akceptacja wniosku

Zadanie pn. „Remont dróg na terenie Gminy Żabia Wola” zostało umieszczone na 24 miejscu zatwierdzonej w dniu 19 lipca 2023 r. listy podstawowej zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu w roku 2023.

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont publicznych dróg gminnych - złożenie wniosku

Dnia 03.02.2023 r., został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach, którego Gmina wystąpiła o dofinansowanie remontu dróg na terenie Gminy Żabia Wola. Wytypowane drogi do remontu to ulica Wiśniowa w miejscowości Żabia Wola oraz ulica Krakowiańska w miejscowości Żelechów.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00