Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • remont dróg

Remont dróg Krakowiańskiej w Żelechowie i ulicy Wiśniowej w Żabiej Woli

Rozpoczęła się realizacja zadania pn.: Remont dróg na terenie gminy Żabia Wola, obejmującego wykonanie robót drogowych wciągu ulicy Krakowiańskiej w Żelechowie na odcinku o długości 980 m począwszy od połączenia z drogą gminną ul. Nad Lasem oraz ulicy Wiśniowej w Żabiej Woli na odcinku o długości 967 m począwszy od połączenia z drogą gminną ul. Rolniczą. Łączna długość odcinków do remontu wynosi 1947 m.
Remont dróg będzie polegał na wykonaniu nowej nakładki bitumicznej w śladzie istniejącej drogi oraz wykonaniu poboczy o szerokości 0,75 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni obejmuje warstwę ścieralną AC 11S 50/70 o grubości 4 cm, warstwę wyrównawczą AC 11 W 50/70 o grubości 5 cm oraz warstwę istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm wraz z uzupełnieniem przed ułożeniem masy bitumicznej. Konstrukcja pobocza obejmuje warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, warstwę mroozochronna o grubości 10 cm oraz warstwę gruntu rodzimego / nasypu. Całkowity koszt realizacji zadania to 2.163.542,47 PLN, przyznana kwota dofinansowania 881.430,33 PLN.
Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Firma DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. W realizacji robót uczestniczyć będzie lokalny podwykonawca z siedzibą na terenie Gminy Żabia Wola.
Wykonawca realizuje prace przygotowawcze i początkowe prace ziemne przy poboczach.
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym zaistniałe w związku realizacją ww. prac i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00