Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Fundusz szerokopasmowy

Budowa sieci Internetu Szerokopasmowego w Gminie Żabia Wola

Zakończone zostały konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie planów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci teletechnicznych w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola. Pozyskane dane poddane zostały analizie, w wyniku której określono docelowe obszary, gdzie obecnie dostępność usług do sieci internetowej jest najsłabsza pod względem parametrów istniejącej infrastruktury i/lub gdzie nie świadczone są żadne usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej. Obszary te stanowiły będą potencjalny obszar inwestycji przeprowadzonej w ramach Projektu.

Trwają przygotowania do publikacji konkursu, na drodze którego wyłoniony zostanie przedsiębiorca telekomunikacyjny. Jego zadaniem będzie realizacja w obrębie administracyjnym Gminy Żabia Wola inwestycji związanej z rozwojem sieci teletechnicznych. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie całość czynności projektowych i robót budowlanych oraz instalacyjnych zmierzających do umożliwienia przyłączenia poszczególnych punktów adresowych do nowo wybudowanej infrastruktury.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych i przyczyni się do znaczącej poprawy parametrów przepustowości oraz stabilności przyłączy abonenckich, a także zmniejszenia opóźnień oraz utraty pakietów podczas wysyłania i odbierania danych.

Gmina Żabia Wola jest jednym z dziewięciu samorządów w Polsce, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Szerokopasmowego na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury teletechnicznej o wysokich parametrach technicznych. Ostateczny zakres inwestycji wyniknie z treści zwycięskiej oferty konkursowej. Z założeniami dotyczącymi konkursu na budowę sieci dostępu do szybkiego Internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego 2022 r. na terenie Gminy Żabia Wola można się zapoznać na stronie urzędu. Link w fotokodzie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2024-01-19 14:55
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 14:58
 • Fundusz szerokopasmowy

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00