Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Fundusz Szerokopasmowy
  • Fundusz Szerokopasmowy - KPRM

Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola - realizacja projektu

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy o postępach w zakresie realizacji Projektu pn.: „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola”.

Zakończyły się konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie planów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci teletechnicznych w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola.

Pozyskane dane poddane zostały analizie, w wyniku której określono docelowe obszary, gdzie obecnie dostępność usług dostępu do sieci Internet jest najsłabsza pod względem parametrów istniejącej infrastruktury i/lub gdzie nie świadczone są żadne usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Obszary te stanowiły będą potencjalny obszar inwestycji przeprowadzonej w ramach Projektu.

Trwają przygotowania do publikacji konkursu na drodze którego wyłoniony zostanie przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego zadaniem będzie realizacja w obrębie administracyjnym Gminy Żabia Wola inwestycji związanej z rozwojem sieci teletechnicznych. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie całość czynności projektowych i robót budowlanych oraz instalacyjnych zmierzających do umożliwienia przyłączenia poszczególnych punktów adresowych do nowo wybudowanej infrastruktury.

Zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w najbliższym czasie opublikowane zostaną konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie bazowych założeń tego konkursu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych i przyczyni się do znaczącej poprawy parametrów przepustowości i stabilności przyłączy abonenckich a także zmniejszenia opóźnień i utraty pakietów podczas wysyłania i odbierania danych.

Gmina Żabia Wola jest jednym z dziewięciu samorządów w Polsce, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Szerokopasmowego na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury teletechnicznej o wysokich parametrach technicznych.

Ostateczny zakres inwestycji wynikał będzie z treści zwycięskiej oferty konkursowej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
    data wytworzenia: 2023-03-14
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-03-14 13:10

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00