Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Fundusz Szerokopasmowy
 • Fundusz Szerokopasmowy - KPRM

Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola - realizacja projektu

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy o postępach w zakresie realizacji Projektu pn.: „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola”.

Zakończyły się konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie planów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci teletechnicznych w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola.

Pozyskane dane poddane zostały analizie, w wyniku której określono docelowe obszary, gdzie obecnie dostępność usług dostępu do sieci Internet jest najsłabsza pod względem parametrów istniejącej infrastruktury i/lub gdzie nie świadczone są żadne usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Obszary te stanowiły będą potencjalny obszar inwestycji przeprowadzonej w ramach Projektu.

Trwają przygotowania do publikacji konkursu na drodze którego wyłoniony zostanie przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego zadaniem będzie realizacja w obrębie administracyjnym Gminy Żabia Wola inwestycji związanej z rozwojem sieci teletechnicznych. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie całość czynności projektowych i robót budowlanych oraz instalacyjnych zmierzających do umożliwienia przyłączenia poszczególnych punktów adresowych do nowo wybudowanej infrastruktury.

Zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w najbliższym czasie opublikowane zostaną konsultacje społeczne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie bazowych założeń tego konkursu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych i przyczyni się do znaczącej poprawy parametrów przepustowości i stabilności przyłączy abonenckich a także zmniejszenia opóźnień i utraty pakietów podczas wysyłania i odbierania danych.

Gmina Żabia Wola jest jednym z dziewięciu samorządów w Polsce, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Szerokopasmowego na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury teletechnicznej o wysokich parametrach technicznych.

Ostateczny zakres inwestycji wynikał będzie z treści zwycięskiej oferty konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2023-03-14 13:10
 • Fundusz szerokopasmowy

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącego część budżetu państwowych funduszy celowych.

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00