Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • audyt krajobrazowy

Audyt krajobrazowy dla województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2083/457/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. przekazał projekt audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu.

Zgodnie z obwieszczeniem Zarządu Województwa Mazowieckiego, projekt audytu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2023 r. do 25.01.2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (piętro V), na jego stronie internetowej pod adresem  https://gis.mbpr.pl/ oraz poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://bip.mazovia.pl/ w zakładce „Pozwolenia, obwieszczenia, decyzje”.

W czasie trwania wyłożenia i przez kolejnych 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 08.02.2024 r. uwagi do projektu audytu 
krajobrazowego dla województwa mazowieckiego można składać ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00- 301 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

więcej: https://gis.mbpr.pl/index.php/view/map/?repository=audyt&project=AudytKrajobrazowy

 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalik (Kierownik Referatu ZP)
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2023-12-28 11:36
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-28 11:42

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00