Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • nabór

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 535) oraz Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 73/LXIX/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, Wójt Gminy Żabia Wola zwraca się do organizacji pozarządowych, które realizują zadania na rzecz Gminy Żabia Wola lub jej mieszkańców o wytypowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Organizacje zainteresowane udziałem przedstawiciela w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego prosimy o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym i złożenia jej do dnia 19-09-2023 r. do godz. 12.00 w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola, lub przesłania zeskanowanego formularza na adres: cus@zabiawola.pl

Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór jednej osoby do składu Zespołu Interdyscyplinarnego i przedłożony Wójtowi Gminy Żabia Wola do zatwierdzenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie powołany w formie zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Skorek, Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2023-09-17 23:37
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-18 00:01

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00