Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • wybory do MIR

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Grodziskim, zgodnie z uchwałą  nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zarządzone zostały na dzień 24 września 2023 r. (niedziela).

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
  - zgłoszenie kandydata,
  - oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 §  1 Kodeksu  karnego oraz
  - listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

  Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 r. (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 04.09.2023 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w dniu 25.08.2023 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR.

 


Formularze dla kandydata na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej:

zgłoszenie kandydata - osoby prawnej - na członka Rady Powiatowej

zgłoszenie kandydata - osoby fizycznej - na członka Rady Powiatowej

oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne 

Lista poparcia dla osób prawnych

Lista poparcia dla osób indywidualnych

Instrukcja wypełniania listy poparcia dla kandydata

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2023-06-22 14:52

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00