Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Konkurs na stanowisko: dyrektora przedszkola oraz dyrektora szkoły podstawowej

Konkurs na stanowisko: dyrektora przedszkola oraz dyrektora szkoły podstawowej

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza konkurs na stanowisko:
- dyrektora Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola,
- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, Ojrzanów, ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola.
Oferty przygotowane zgodnie z ogłoszeniami (treść poniżej) należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i odpowiednim dopiskiem „Konkurs na dyrektora…”, w terminie do 19 czerwca 2023 roku w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola. 

W przypadku przesłania oferty listem poleconym decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Piątek - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
    data wytworzenia: 2023-05-29
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-05-29 21:12
  • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 21:35

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00