Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Nabór partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach RPO

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach RPO

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 21 kwietnia 2023 do 12 maja 2023.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektów w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w terminie od 21 kwietnia 2023 do 12 maja 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Żabia Wola,  ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub e-mail: urzad@zabiawola.pl.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=9&id=1484&x=12&y=181&z=&n_id=6027

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
    data wytworzenia: 2023-04-21
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-04-21 13:47

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00