Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • ermomodernizacja budynków użyteczności publicznej - podpisanie umowy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - podpisanie umowy

7 grudnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa  efektywności  energetycznej budynków użyteczności  publicznej  poprzez  termomodernizację obiektów na terenie Gminy Żabia Wola”.

W ramach projektu w dwóch budynkach – Gminnym Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Żabia Wola zostaną wprowadzone usprawnienia termomodernizacyjne obejmujące:

 • ocieplenie obiektu (ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych);
 • przebudowę systemów grzewczych;
 • budowę i przebudowę systemów wentylacji z rekuperacją, zastosowanie automatyki pogodowej, instalację OZE oraz instalację zaworów podpionowych i termostatów. 
 • Logotypy


Realizacja inwestycji pozwoli na częściową zamianę źródeł energii nieodnawialnych na źródła odnawialne oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej i zniwelowanie strat energii pierwotnej.

Poprawa stanu infrastruktury energetycznej w Gminie Żabia Wola jest niezbędna dla zapewnienia właściwego poziomu usług dla lokalnej społeczności, jak również dla zwiększenia konkurencyjności gminy i przyciągnięcia nowych mieszkańców i inwestorów zewnętrznych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.


Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie - przedstawia się następująco:

 • Całkowita wartość projektu – 4.135.083,00 zł brutto,
 • Podstawa obliczenia dotacji (koszty kwalifikowane) – 3.315.500,00 zł netto,
 • Wartość dotacji UE (80% kosztów kwalifikowanych) – 2.652.400,00 zł.

Termin realizacji robót budowlanych jest zaplanowany do 30 września 2023 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-12-07 14:20
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 14:32

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00