Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Cyfrowa Gmina

Gmina Żabia Wola przystąpiła do realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

W lipcu br. została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, która miała na celu zbadanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Żabia Wola oraz zweryfikowanie czy jest on zorganizowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami międzynarodowymi.
Bardzo dobre wyniki diagnozy cyberbezpieczeństwa przeprowadzonej przez zewnętrznego certyfikowanego audytora świadczą o wysokim poziomie zabezpieczeń informatycznych urzędu. Diagnoza, zgodnie z zasadami projektu została przekazana do Naukowej Akademickiej Sieci Komputowej (NASK). Urząd Gminy Żabia Wola stawia na dalszy rozwój systemu bezpieczeństwa i utrzymanie jego wysokiego poziomu.

Następnym etapem projektu jest wdrożenie nowych usług chmurowych i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju potencjału cyfrowego urzędu oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Cyfryzacja Urzędu Gminy Żabia Wola będzie miała również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników urzędu.
Gmina Żabia Wola na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 2 sierpnia 2023 roku.

Kwota uzyskanego dofinansowania to 100 tys zł, bez konieczności wkładu własnego.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych i Informatyki
  data wytworzenia: 2022-08-04
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-08-04 12:46
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 13:36
 • Logotypy
  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 • Cyfrowa Gmina

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00