Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Cyfrowa Gmina

Grant 100 000 zł na „Cyfrową gminę”

2 lutego 2022 roku Gmina Żabia Wola podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest cyfryzacja, wdrożenie usług chmurowych oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy. Gmina Żabia Wola na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 2 sierpnia 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych i Informatyki
data wytworzenia: 2022-02-08
opublikował: Ewelina Radkiewicz
data publikacji: 2022-02-08 10:12
  • Logotypy
    Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
  • Cyfrowa Gmina

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00