Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne

Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne

Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe” – typ projektów – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Projekt zakłada rewaloryzację dwóch zabytkowych obiektów z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, tj. Willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym w Adamowiźnie. Rewaloryzacja zakładać będzie wykonanie prac budowlano-remontowych w obydwu obiektach, umożliwiających ich użytkowanie na cele publiczne (obecnie budynki niszczeją i nie są w żaden sposób wykorzystywane) oraz wyposażenie do potrzeb realizacji w nich nowej, różnorodnej oferty kulturalnej.

Dworek w Adamowiźnie:

 • zakładać będzie wykonanie prac budowlano-remontowych umożliwiających użytkowanie na cele publiczne (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne izolacja fundamentów, prace dot. konstrukcji dachu, prace w zakresie ścian działowych, prace dot. stolarki okiennej i drzwiowej, prace dot. elewacji, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji, instalacje grzewcze.
 • W przypadku zabytkowego otoczenia parkowego w Adamowiźnie umocnione zostaną brzegi rzeki, uporządkowany będzie drzewostan, a także zrealizowane zostaną roboty drogowe (oświetlenie terenu, sieci elektroenergetyczne, nawierzchnie pieszo-jezdne, mostki)  i prace z zakresu małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne), które przyczynią się do uporządkowania terenu i utworzenia kulturalnej ścieżki poświęconej Rodzinie Chełmońskich.
 • wyposażenie dworku do potrzeb realizacji w nim nowej, różnorodnej oferty kulturalnej, zakup umeblowania, meble będą dobrane do stylistyki jaka miała zastosowanie w latach powstania Dworku czyli XIX w.
 • Uzupełniającym elementem projektu będzie digitalizacja prac jednego z najlepszych polskich grafików – Tadeusza Łapińskiego, profesora Uniwersytetu Maryland, prywatnie związanego z Grodziskiem Mazowieckim, a także digitalizacja zrewaloryzowanych w projekcie zabytków oraz bezpłatne udostępnienie zdigitalizowanych w ramach projektu obiektów dla mieszkańców i osób interesujących się historią gminy Grodzisk Mazowiecki.

Willa Niespodzianka:

 • Zakładać wykonanie prac budowlano-remontowych związanych z bryłą i wnętrzem budynku (roboty rozbiórkowe - rozbiórki parteru i likwidacja piwnicy, rozbiórki w zakresie piętra i poddasza,  roboty w zakresie fundamentów, roboty w zakresie elementów konstrukcyjnych parteru, piętra i poddasza, w tym dezynfekcja powierzchni murów w celu usunięcia korozji biologicznej – prace konserwatorskie, roboty w zakresie przepony poziomej na ścianach fundamentowych, roboty w zakresie izolacji poziomej (prace konserwatorskie metodą iniekcji średniociśnieniowej) i pionowej ścian fundamentowych (prace konserwatorski, roboty w zakresie kominów (odtworzenie kominów będzie pracą konserwatorską), roboty w zakresie dachów - roboty rozbiórkowe, prace dot. dachu wieżyczki, dachu nad poddaszem, piętrem i werandą – wymiana pokrycia dachowego stanowić będzie prace konserwatorskie, roboty w zakresie elewacji - renowacja tynków zewnętrznych i malowanie elewacji - prace konserwatorskie, roboty w zakresie opaski wokół budynku - wykonanie nowej opaski odprowadzającej wody opadowe poza obrys budynku – prace konserwatorskie, roboty w zakresie tarasów i pochylni, roboty w zakresie podłoży i posadzek,  roboty w zakresie schodów na wieżę,  roboty w zakresie wykończenia ścian, roboty w zakresie wykończenia stropów (parter, weranda, poddasze, piętro nad stropem),  roboty w zakresie balkonów (renowacja balustrad balkonowych i daszku nad wejściem to prace konserwatorskie), roboty w zakresie okien i drzwi zewnętrznych (renowacja i odtworzenie stolarki – prace konserwatorskie, roboty w zakresie drzwi wewnętrznych (renowacja i odtworzenie stolarki – prace konserwatorskie). Dodatkowo, w związku z nieużytkowaniem budynku i bardzo starą infrastrukturą doprowadzonych mediów, wykonane zostaną prace związane z:  instalacją sanitarną wewnętrzną (wodno-kanalizacyjna i wentylacja),  kanalizacją sanitarną i wodociągiem (w ramach granic zabytkowego budynku), przyłączem gazowym budynku,  przyłączem kanalizacji deszczowej budynku,  wewnętrznymi instalacjami: elektryczną i teletechniczną (rozdzielnica główna, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja siłowa, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, instalacja oświetlenia, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, instalacja sieci strukturalnej, instalacja uziemiająca, instalacja odgromowa),  zewnętrznymi instalacjami: elektryczną i teletechniczną (linia zasilająca, latarnie oświetleniowe, system telewizji dozorowej CCTV).
 • Wyposażenie Wilii do potrzeb realizacji nowe oferty kulturalnej, zakup umeblowania, fortepianu akustycznego, gablot ekspozycyjnych, system nagłośnienia i oświetlenia, wyposażenie multimedialne.
 • Digitalizacja prac Tadeusza Łapińskiego – słynnego polskiego grafika, profesora Uniwersytetu Maryland, związanego z Grodziskiem Mazowieckim, a także panoramicznych zdjęć zabytków będących przedmiotem projektu i bezpłatne udostępnienie dla mieszkańców i osób interesujących się historią gminy Grodzisk Mazowiecki.

Cel projektu i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest rozwój zasobów kulturalnych Gminy Grodzisk Mazowiecki w kontekście ich potencjału turystycznego. Jego uzyskanie będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

 • udostępnienie nowych przestrzeni dla kultury i rozwoju turystyki Gminy Grodzisk Mazowiecki, dzięki zaadaptowaniu na potrzeby kulturalne zabytkowych obiektów: Dworku Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie wraz z otoczeniem parkowym oraz Willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim – osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez weryfikację wskaźników produktu: liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem i liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem
 • poprawa stanu wizualnego i użytkowego ważnych z punktu widzenia historii gminy Grodzisk Mazowiecki obiektów zabytkowych – Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z otoczeniem parkowym w Adamowiźnie oraz Willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim – osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez weryfikację wskaźników produktu: liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem i liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem
 • rozwój oferty kulturalnej Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki utworzeniu Grodziskiego Centrum Edukacji Plastycznej w Willi „Niespodzianka” oraz popularyzowaniu dzięki infrastrukturze Dworku w Adamowiźnie twórczości Józefa Chełmońskiego i tradycji ludowych ziemi grodziskiej; osiągnięcie celu będą wyznaczać wskaźniki rezultatu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz liczba osób korzystających
  z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem

Osiągnięcie celu głównego będzie również weryfikowane poprzez wskaźniki: liczba instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnych (dzięki dostępowi do obiektów z poziomu terenu lub przy wykorzystaniu schodołazu).

 Planowane bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia to:

 • Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem – 2
 • Liczba kulturowych obszarów/ miejsc/ instytucji kulturalnych  udostępnianych dla niepełnosprawnych – 2
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 2
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2
 • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,006 %
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnych – 1

 W wyniku realizacji inwestycji planuje się osiągnąć następujące rezultaty:

 • W wyniku realizacji inwestycji planuje się osiągnąć następujące rezultaty: 2300 odwiedzin/rok
 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 2300 odwiedzin/rok
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1

 Całkowita wartość projektu: 7 043 545,03 PLN

Wartość dofinansowania: 4 177 249,21 PLN

Termin realizacji projektu: 14.11.2016 – 30.11.2021

https://grodzisk.pl/pozyskane-dotacje/wzrost-potencjalu-turystycznego-gminy-grodzisk-mazowiecki-dzieki-adaptacji-zabytkowych-obiektow-na-potrzeby-kulturalne/

 • data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-10-07 13:00
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-07 13:05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00