Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że do wyczerpania limitu środków prowadzi nabór...

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że do wyczerpania limitu środków prowadzi nabór wniosków bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Maksymalna kwota dofinasowania wynosi: 9 000,00 zł.

Bon na zasiedlenie przeznaczony jest dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • miejscowość, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z pojęciem zatrudnienia, musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.
  • praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres co najmniej 6 miesięcy. Przy czym z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 r. ż. zainteresowane wyżej wymienioną formą wsparcia do składania wniosków.

Preferowane są wnioski, w których wnioskodawca posiada oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu grodziskmazowiecki.praca.gov.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków można uzyskać: pod numerami telefonów:
(22) 755 - 55 - 86 wew. 105 lub 132, oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim w pokoju 109 lub 110.

  • data wytworzenia: 2022-08-31
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-08-31 12:30

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00