Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Moja Gmina- Moje Powietrze

Moja Gmina- Moje Powietrze

W ostatnich miesiącach wzmożone zostały kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów komunalnych prowadzone na terenie Gminy Żabia Wola, w związku z zapisami uchwały nr 115/20 Semiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.

Niestety nie wszyscy mieszkańcy są świadomi, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma to, co spalamy w piecach, kotłowniach domowych i kominkach. Zdarza się, że zapominają o całkowitym zakazie spalania odpadów komunalnych obowiązującym także na wolnym powietrzu. Zabronione jest również m.in. spalanie drewna pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp.

Zanieczyszczenia powstające na skutek spalania odpadów negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża. Stanowią one główne źródło niskiej emisji wywołującej większość chorób cywilizacyjnych. Spalając odpady w piecach zatruwamy siebie, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę.

Do emisji trujących gazów i pyłów przyczynia się także spalanie mułu węglowego, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%. Spalanie ich jest więc zabronione.

Smog powstający na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami będących efektem działalności człowieka (m.in. właśnie palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach, a także coraz większą liczbą samochodów) może przyczyniać się do: przedwczesnych zgonów w wyniku chorób układu krążenia, powikłań sercowo –naczyniowych, gorszego rozwoju płuc, chorób układu oddechowego u dzieci (np. astmy), nowotworów, zwiększonej umieralność noworodków, niskiej masy urodzeniowej oraz upośledzenia płodności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Żabia Wola podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Oprócz wsparcia prowadzonego przez Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze w ubieganiu się o dofinansowanie wymiany starych kotów węglowych na ekologiczne opalane gazem i biomasą, prowadzeniu kontroli palenisk, oraz szeregu akcji edukacyjnych na temat negatywnych skutków spalania śmieci, rozpoczęto budowę lokalnego systemu monitoringu jakości powietrza, opartego o sieć czujników mierzących stężenia pyłów w powietrzu.

Niebawem, dzięki sensorom pomiarowym do analizy parametrów jakości powietrza, zamontowanym na budynkach: Urzędu Gminy Żabia Wola oraz szkół podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie będzie można na bieżąco monitorować jakość powietrza na terenie Gminy Żabia Wola. Czujniki, oprócz pomiaru dobowego i godzinowego stężenia pyłów zawieszonych, będą rejestrowały również temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność.

Założeniem projektu jest umożliwienie dostępu do informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza, którym oddychamy.

Dane z czujników będzie można wyświetlić dzięki aplikacji MeteoAlert na urządzeniach mobilnych typu smartfon. Zostaną one także udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www.zabiawola.pl

Zadanie pn. „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” jest realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Dotacja w kwocie 30 000 zł., stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji przedmiotowego projektu.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
    data wytworzenia: 2021-11-24
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2021-11-26 12:11

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00