Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

Zarządzanie jakością powietrza

30 września br. Gmina Żabia Wola podpisała umowę z firmą Meteolab Sp. z o.o. na "Dostawę i montaż niezbędnych urządzeń do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie jakością powietrza".

Sensory pomiarowe do analizy parametrów jakości powietrza oraz wyświetlacze LED do ich prezentacji zamontowane zostaną na budynkach: Urzędu Gminy Żabia Wola oraz szkół podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie.

Czujniki, oprócz pomiarów dobowego i godzinowego stężenia pyłów zawieszonych, będą rejestrowały również temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność.

Dzięki aplikacji MeteoAlert dane z czujników można będzie wyświetlić na urządzeniach mobilnych typu smartfon. Zostaną one także udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www.zabiawola.pl

Montaż urządzeń jest jednym z elementów zadania pn. „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Dotacja w kwocie 30 000 zł., co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji przedmiotowego projektu.

W ramach w/w zadania przeprowadzona zostanie także kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu uświadomienie Mieszkańcom Gminy Żabia Wola, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na ich życie i zdrowie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
    data wytworzenia: 2021-10-19
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2021-10-19 10:44

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00