Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl, na której znajduje się wzór deklaracji oraz szereg przydatnych informacji,
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3.

W przypadku budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, a w przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021r. zostanie uruchomione źródło ciepła lub spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Zachęcamy do składania deklaracji w ustawowym terminie gdyż za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu Wykroczeń.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2021-07-01 09:45
  • CEEB

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00