Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl, na której znajduje się wzór deklaracji oraz szereg przydatnych informacji,
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3.

W przypadku budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, a w przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomione źródło ciepła lub spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Zachęcamy do składania deklaracji w ustawowym terminie gdyż za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu Wykroczeń.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Aktualne wzory deklaracji (od 21.09.2022):
https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-07-01 09:45
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-05 13:29
 • CEEB

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00