Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • woda

WODA

Ziemia widziana z kosmosu jest błękitną kulą. Ta barwa to błękit wód, które pokrywają aż 71% jej powierzchni. Ogromna ilość wody znajdującej się na Ziemi jest słona, a tym samym niezdatna do picia w odniesieniu do 3% wody słodkiej. Większość wody słodkiej, ok. 70%, zmagazynowana jest w lodowcach i śniegu głównie na Antarktydzie.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-19 14:00
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 11:21
 • Źródło: e-podręczniki.pl, Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca, ale też i stosunkowo małym zużyciu na jednego mieszkańca, około 100l wody (dane GUS.2018) gdy tymczasem Niemcy (123 l), Wielka Brytania (167 l) czy Holandia (132 l). 

Oprócz czynnika nadmiernego zużycia wody, na który każdy z nas jak widać w poniżej zamieszczonej tabelce ma ogromny wpływ istnieją także czynniki powodujące zanieczyszczenia wody.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-20 11:21
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 12:19
Zużycie wody w domu
Sposoby zużycia wody Średnia ilość zużytej wody [l]
Prysznic 30 (5 min)
Kąpiel w wannie 60
Pranie w pralce 95
Mycie zębów przy otwartym kranie 6
Mycie zębów przy zamkniętym kranie 1
Mycie zębów z wykorzystaniem kubka wody 0,2
Cieknący kran (1 kropla/s) 12 tys. rocznie
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-20 11:04

Oto ich główne źródła, zestawione w kolejności skali występowania:

 • Rolnictwo – stosowanie chemicznych środków pielęgnacji i ochrony roślin, których pozostałości są wypłukiwane przez opady do rzek, skąd trafiają do ujęć wody;
 • Przemysł - wytwarzający szkodliwe pyły, gazy oraz ścieki; (w ostatnich latach jego negatywny wpływ na stan środowiska zmniejszył się, dzięki zastosowaniu bezpieczniejszych technologii, filtrów wody i powietrza itd.)
 • Transport - wyciekające paliwa, spaliny, a nawet guma z opon ścieranych podczas jazdy trafiają do środowiska;
 • Niska emisja, której głównym źródłem jest spalanie węgla w celach grzewczych, wskutek czego powstają gazy i pyły zanieczyszczające atmosferę, glebę i wodę; jednym z efektów skażenia atmosfery tlenkami siarki i azotu, powstającymi podczas spalania paliw kopalnych, są kwaśne deszcze; obniżają one pH gleby i zbiorników wodnych;
 • Spalanie śmieci - zwłaszcza odpadów zawierających elementy plastikowe; toksyczne produkty spalania zanieczyszczają powietrze, a tym samym glebę i wodę.
 • Gospodarstwa domowe pozbawione kanalizacji lub nieposiadające oczyszczalni ścieków; nieszczelne szamba (zbiorniki do gromadzenia ścieków z gospodarstw domowych) powodują skażenie chemiczne i bakteriologiczne gleb i wód
 • Źle zabezpieczone wysypiska odpadów lub tzw. dzikie wysypiska śmieci, z których zanieczyszczenia wymywane są do wód gruntowych.

Ilość opadów na terenie Polski byłaby wystarczająca dla naszych potrzeb, gdyby nie skażenie środowiska wpływające bezpośrednio i pośrednio na jakość wód. Woda jest zasobem odnawialnym, podlega samooczyszczeniu, ale proces ten wymaga długiego czasu.

Ślad wodny, czyli ile wody potrzeba, by np. na naszym stole pojawił się bochenek chleba.

Zużycie wody stale się zwiększa, nie tylko z powodu wzrostu liczby ludzi. Do wyprodukowania takich przedmiotów, jak np. chleb, telefon, mięso potrzeba wody. Nabywamy wciąż więcej dóbr i wyrzucamy coraz więcej zużytych sprzętów, odzieży, przedmiotów jednorazowego użytku oraz niepotrzebnie kupionej żywności. By oszacować ilość zużywanej wody, biorąc pod uwagę nie tylko tę, która jest potrzeba do picia, mycia i prania, ale także do produkcji żywności, przedmiotów oraz urządzeń, wprowadzono pojęcie śladu wodnego. Jest on miarą ilości wody niezbędnej do wyprodukowania określonego towaru. Ustalono na przykład, że do wytworzenia 1 kg czekolady potrzeba przeszło 17 tys. litrów wody. Jest ona niezbędna do wyhodowania krzewu kakaowca i przetworzenia jego owoców na kakao, a potem na czekoladę.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-20 10:54
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 11:24
Ilość wody zużyta do wytworzenia niektórych produktów
Produkty Zużycie w wody [l]
Bochenek chleba 462
Samochód osobowy 379 tys.
1 kg papieru 250
1 kg wołowiny 4,3 tys.
1 litr soku pomarańczowego 50
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-20 11:06
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 11:08

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00