Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • źródło: https://muzeumgleb.pl/

GLEBA

W naszej gminie ze względu na jej wiodący charakter, gleby w znaczącym stopniu znajdują się na obszarach przeznaczonych pod tzw. budownictwo indywidulane, łąki i pola. Tym samym każdy z nas może i ma znaczący wpływ na to, co i jak do niej przenika, a tym samy jaki jest stan gleby w naszym najbliższym otoczeniu.

Gleby tak jak i całe środowisko przyrodnicze, ulegają zanieczyszczeniom. Gleba ze względu na swoja strukturę pochłania wiele substancji chemicznych, które przenikają do niej w postaci:

 • stałej – popioły, tworzywa sztuczne;
 • ciekłej – ścieki odprowadzane do zbiorników wodnych i przedostające się wraz z wodą do gleby;
 • gazowej – szkodliwe gazy pochłaniane przez glebę lub najpierw rozpuszczane przez wodę, a potem wraz z nią przedostające się do gleby.

O zanieczyszczeniu gleby mówimy, gdy substancje chemiczne występują w niej w ilościach przekraczających ich typową zawartość i powodują zmiany właściwości gleby niepozwalające na normalne jej użytkowanie.

Główne czynniki zanieczyszczeń gleby spowodowane działalnością człowieka:

 • przemysłowe, których w naszej gminie jest stosunkowo niewiele i co także ważne wiele z tych podmiotów to nowe i dobrze przygotowane do zadań związanych z ochroną środowiska firmy, które oczywiście podlegają i są kontrolowane w myśl obowiązujących przepisów prawa.
 • Rolnicze, których przyczyną może być zbyt intensywne nawożenie, nadmierne stosowanie pestycydów.
 • Komunalne – ścieki i odpady stałe, stanowiące w naszej mieszkalnej gminie największe potencjalne źródło zanieczyszczeń gleby.
 • Komunikacyjne – substancje toksyczne i metale ciężkie zawarte w spalinach, sól, którą posypuje się zlodzone nawierzchnie dróg.

Jakie działania są podejmowane w celu ochrony gleb:

 • Prowadzenie gospodarki rolnej z zastosowaniem głównie nawozów naturalnych lub racjonalne stosowanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.
 • Ograniczenie ilości odpadów i właściwa gospodarka (segregacja odpadów, kompostowanie, zbiórka odpadów niebezpiecznych) oraz oczyszczanie ścieków.
 • Działania melioracyjne, zadrzewienia i zalesianie nieużytków, mają ogromne znaczenie w zapobieganiu procesowi erozji gleby.
 • Promowanie, wspieranie i stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz realizowanie właściwej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-19 13:58
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 11:28

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00