Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Oczyszczalnia

Zakłócenia w pracy oczyszczalni ścieków

20 maja br. odbyło się spotkanie mające na celu ustalenie przyczyn zaburzenia procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli, przejawiającego się m.in. zmianą barwy oraz zmętnieniem wody w rowie melioracyjnym w czasie zrzutu oczyszczonych ścieków.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Piotr Rybka, Zastępca Wójta Bohdan Nowosielski, Radny Tomasz Kujawa, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mszczonów- eksploatatora gminnej sieci kanalizacyjnej: Aleksander Majewski, Bohdan Kujawa i Grzegorz Wójcikiewicz. 

Z poczynionych ustaleń wynika, że zaburzenie procesu oczyszczania ścieków komunalnych spowodowane było zatruciem osadu biologicznego, które nastąpiło na skutek dopływu zanieczyszczonych ścieków.

Eksploatator sieci niezwłocznie rozpoczął prace związane z oczyszczaniem zbiorników SBR, w których gromadzone są ścieki oraz wywozem osadów. Prace naprawcze nie wywołają zakłóceń w odbiorze ścieków od mieszkańców.

Aby uniknąć wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości przeprowadzona zostanie kontrola zakładów usługowych, odprowadzających ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Organizacyjno-Administracyjny
  data wytworzenia: 2021-05-20
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-05-20 21:53
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-04 16:20

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00