Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

- Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21 lipca 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13 lipca 2020 r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-02 10:03
  • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 08:57

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00