Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ankieta

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Mając na uwadze obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie województwa mazowieckiego oraz ze względu na objęcie strefą czerwona całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Żabia Wola odstępuje od sporządzania ankiet przez ankieterów bezpośrednio w terenie.

  • ankieta

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła - ankiety

Prosimy o dokładne czytanie rubryk w ankiecie Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła i wpisywanie MIEJSCOWOŚCI w której mieści się budynek. Ankiety w formie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Żabiej Woli do dnia 5 października 2020 roku.
  • inwentaryzacja

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

Przedsiębiorco inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żabia Wola dotyczy również Ciebie!

  • Jeśli lubisz wyzwania i wykazujesz się inicjatywą - zapraszamy do Nas!

Ankieter poszukiwany

ANKIETER – inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żabia Wola
Poszukujemy ambitnej, komunikatywnej i zaangażowanej osoby. Jeśli lubisz wyzwania i wykazujesz się inicjatywą - zapraszamy do Nas!

  • ulotka

Inwentaryzacja źródła niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów w Gminie Żabia Wola

Nowy Program Ochrony Powietrza nakłada na wszystkie samorządy gminne z terenu woj. mazowieckiego obowiązek wykonania do 31 stycznia 2021 roku inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji. W związku z powyższym na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, którą objęte będą wszystkie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej.

  • inwentaryzacja

Żabia Wola zinwentaryzuje źródła niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów

Gmina Żabia Wola otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żabia Wola”. Wysokość dofinansowania pozyskanego przez nasz samorząd w ramach Programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" wynosi 158 727,00 zł, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00