Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • CUW

Dodatkowe środki na kształcenie uczniów

Informujemy, że złożone w listopadzie 2023 r. wnioski "Edukacja przyszłości w szkole Podstawowej w Józefinie" i "Edukacja przyszłości w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola" przeszły pozytywną ocenę formalną.

W ramach naboru FEMA.07.02-IP.01-011/23 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Gmina Żabia Wola złożyła w listopadzie ubiegłego roku dwa wnioski: Edukacja przyszłości w szkole Podstawowej w Józefinie i Edukacja przyszłości w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola. Otrzymaliśmy informację, że wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną oraz przeszły etap negocjacji.

W ramach projektów przewidziano: 
• realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów (m. in. zajęcia matematyczne, matematyczne gry i zabawy, laboratorium przyrodnicze, laboratorium kodowania; język angielski); 
• rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów z zakresu przedmiotów STEAM (m. in. pokazy naukowe, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, warsztaty z robotyki, eksperymenty); 
• realizację dodatkowych zajęć edukacyjno-wyrównawczych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne); 
• doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, ProGRAMuj w Minecraft); 
• wsparcie potencjału edukacyjnego szkół poprzez doposażenie bazy dydaktycznej (zakup pomocy dydaktycznych – pracownie: przyrodnicza, matematyczna, językowa, humanistyczna, informatyczna).

Całkowita wartość projektów, to 1 332 381,25 zł, dofinansowanie UE 866 047,25 zł, wkład własny niefinansowy 255 660,00 zł.

Gmina Żabia Wola na bieżąco monitoruje ogłaszane dofinansowania – szczególnie uważnie śledzimy nabory dotyczące wsparcia i poprawy warunków kształcenia Naszych uczniów.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Piątek - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2024-04-19 14:26
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-19 14:51

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00