Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola mogą złożyć na rok szkolny 2023/2024 deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, w terminie od dnia 27 lutego do dnia 8 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Druki deklaracji będą dostępne w sekretariatach placówek, u wychowawców grup oraz jako załącznik nr 2 do Zarządzenia w spr. zasad rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 8:00 i będzie odbywała się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabiawola

Po zalogowaniu się w systemie, rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, a następnie drukują go, podpisują i dostarczają do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć podpisane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji, wzory oświadczeń będą dostępne w systemie. Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) rodziców/opiekunów prawnych. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. W składanym wniosku polecamy wskazanie wszystkich 3 przedszkoli z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. W sytuacji braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, ułatwi to przyjęcie dziecka do kolejnej placówki zgodnie z Państwa listą preferencji.

Rekrutację będą prowadziły komisje powołane przez dyrektorów w następujących przedszkolach publicznych:

1. Przedszkolu „Leśna Kraina”, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola, https://www.przedszkole.zabiawola.pl/;

2. Przedszkolu „Żabka”, ul. Warszawska 9, 96-321 Żabia Wola, http://www.przedszkolezabka.pl/;

3. Przedszkolu Promyk, ul. Długa 12, 96-321 Ojrzanów – Towarzystwo, https://www.przedszkolepromyk.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli na stronach internetowych.

Po rozpoczęciu rekrutacji, w systemie będzie dostępny podręcznik dla Rodziców z instrukcją obsługi systemu. Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji zamieszczamy poniżej, znajdą je Państwo również na stronach internetowych oraz w sekretariatach przedszkoli.

UCHWAŁA Nr 1/XXXIII/2021 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt:

 • Przedszkole „Leśna Kraina” – 577 647 111, 570 747 112;
 • Przedszkole „Żabka” – 691 472 353;
 • Przedszkole Promyk –  46 858 93 69, 692 217 142;
 • Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola – 46 857 80 53.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2023-02-01 14:27
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-08 10:19

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00