Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
rekrutacja do przedszkoli i oddziału przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się w dniu 15 marca 2021 r. i będzie odbywała się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabiawola

Po zalogowaniu się w systemie, rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, a następnie drukują go, podpisują i dostarczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji, wzory oświadczeń będą dostępne w systemie. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) rodziców/opiekunów prawnych. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Rekrutację będą prowadziły komisje powołane przez dyrektorów przedszkoli i szkoły podstawowej w następujących placówkach:

 1. Publicznym Przedszkolu „Leśna Kraina”, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola;
 2. Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Skuły;
 3. Przedszkolu „Żabka”, ul. Warszawska 9, 96-321 Żabia Wola;
 4. Przedszkolu Promyk, ul. Długa 12, 96-321 Ojrzanów - Towarzystwo.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą złożyć na rok szkolny 2021/2022 deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej,  terminie od dnia 1 marca do dnia 8 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Druki deklaracji będą dostępne w sekretariatach placówek oraz u wychowawców grup. 

Poniżej krótki film instruktażowy dotyczący elektronicznego systemu Nabór.

Po rozpoczęciu rekrutacji w systemie będzie dostępny podręcznik dla rodziców.

Rekrutacja do przedszkola w pięciu krokach - film instruktażowy: https://youtu.be/4VvWy0E4dY

Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji zamieszczamy poniżej. Będą one dostępne również na stronach internetowych oraz w sekretariatach placówek.

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym

UCHWAŁA Nr 1/XXXIII/2021 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zabia Wola jest organem prowadzącym

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, tel. 46 857 80 53.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Piątek - Dyrektor CUW
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-03-01 16:47
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-01 14:24

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00