Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • CPK

Wójt zaprasza na spotkania w sprawie CPK

Trwają konsultacje społeczne „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Projektowany dokument jest efektem prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wójt Gminy Żabia Wola chcąc poznać opinie społeczności lokalnej na temat projektowanych rozwiązań serdecznie zaprasza na spotkania, podczas których Mieszkańcy będą mieli okazję przedstawić swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia na przedmiotowy temat. Spotkania odbędą się:

 • 27 lutego 2020 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach;
 • 3 marca 2020 r. o godz. 17: 30 w Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie;
 • 4 marca 2020 r. o godz. 17:30 w budynku dawnej szkoły w Słubicy Dobrej.

Temat „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” omawiany będzie, z udziałem Wójta Gminy, także w trakcie zebrania wiejskiego Sołectwa Osowiec, które odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.

Przypominamy, że uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" można składać w terminie  do 10 marca 2020 r. włącznie. Zachęcamy do składania uwag bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat POGK
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2020-02-19 11:18
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 11:14
 • Atlas map przebiegu korytarza kolejowego ciąg nr 6, linia kolejowa nr 88
 • Atlas map drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50 i S50)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00