Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • CPK

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie.

Zachęcamy do zgłaszania uwag bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl 


Informacja dotycząca wypełniania formularza do zgłaszania uwag

Wypełniając formularz uwagi składanej w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego istotnym jest aby wykazać właściwy przebieg planowanych inwestycji w obszarze gminy Żabia Wola:

  1. w zakresie linii drogowej należy wpisać: arkusz nr 7,
  2. w zakresie linii kolejowej należy zaznaczyć: Ciąg nr 6, linia kolejowa nr 88, arkusz nr 1

Uwagi i wnioski należy składać w następujący sposób:

  1. Wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
  2. Wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „ Konsultacje SSL”
  3. Składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9:00-15.00.
  4. Bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl 

Jednocześnie informujemy, że w urzędzie gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 8) oraz w Kancelarii Urzędu dostępne są druki formularzy do zgłaszania uwag.
W
Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 8) uzyskacie Państwo także pomoc w ich wypełnieniu.

Informacji odnośnie inwestycji udziela również pod nr tel. 608 285 979 Pan Kazimierz Peryt – ekspert ds. relacji z otoczeniem inwestycji.

  • autor: Referat POGK, data: 2020-02-10

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola