Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • CPK

Inwestycje towarzyszące CPK na obszarze Gminy Żabia Wola

Prowadzone są dalsze działania związane z realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego tj. inwestycji towarzyszących m.in. w zakresie infrastruktury komunikacyjnej kolejowej oraz drogowej.

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., z którą CPK zawarło umowę na wykonanie rozszerzonego studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego (STEŚ-R) dla Projektu pn. „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec - Warka”, rozpoczęła zbieranie danych służących opracowaniu analizy środowiskowej dla przedmiotowego projektu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli firmy szczegółowe propozycje wariantów przebiegu linii kolejowej będą udostępniane i publikowane w ramach konsultacji planowanych w późniejszym terminie.

Firma TRAKT Sp. z o. o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie rozpoczęła natomiast pierwszą turę spotkań informacyjnych dotyczących planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Jedno z takich spotkań odbędzie się na terenie naszej Gminy 9 marca 2023 r. o godz. 18:00 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach (Bartoszówka ul. Strażacka 9, 96-321 Żabia Wola).

UWAGA: Urząd Gminy nie jest organizatorem spotkania. Pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele samorządu lokalnego będą uczestniczyli w spotkaniu w charakterze obserwatorów i Mieszkańców.

Zapewniamy, że będziemy Państwu na bieżąco przekazywać dalsze informacje w przedmiotowej sprawie, zamieszczając komunikaty w zakładkach dedykowanych poszczególnym inwestycjom.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalik (Kierownik Referatu ZP)
    data wytworzenia: 2023-02-10
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2023-02-10 10:38

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00