Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • FDS
  • otwarcie_dróg

Oficjalne otwarcie ul. Kresowej w Ojrzanowie oraz ul. Krakowiańskiej w Żelechowie

16 czerwca 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie dwóch dróg gminnych - ul. Kresowej w Ojrzanowie oraz ul. Krakowiańskiej w Żelechowie. Na remont przedmiotowych ulic żabiowolski samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 70% wartości kosztorysowej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

  • Objazd

Osowiec - utrudnienia w komunikacji - wyznaczono objazd

W związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Osowiec'' i koniecznością czasowego zamknięcia ul. Dębowej na odcinku o długości około 600 m począwszy od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkolną, Wykonawca wyznaczył objazd drogą gminną ul. Szkolną oraz drogą powiatową ul. Mazowiecką.

  • ul. Dębowa II etap

ul. Dębowa II etap od km 0+000 do km 0+610,00

Obecnie wykonywane są roboty ziemne związane z ułożeniem pierwszej warstwy konstrukcji drogi. W trakcie układania  warstwy bitumicznej, przebudowywany odcinek ul. Dębowej zostanie wyłączony z ruchu. Na czas wyłączenia zostaną wyznaczone objazdy.

  • ul. Kresowa w Ojrzanowie

ul. Kresowa w Ojrzanowie

Obecnie trwają roboty związane z układaniem oporników. W związku z wymianą konstrukcji drogi w dniach od 21.01.2020 r. do 25.01.2020 r. planowane jest całkowite wyłączenie drogi ul. Kresowej z ruchu. Objazd zostanie wyznaczony ul. Suchodolską w Ojrzanowie.

  • ul. Krakowiańska w Żelechowie

ul. Krakowiańska w Żelechowie

Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem pobocza chłonnego na odcinku, na którym zostały ustawione oporniki. Jednocześnie wykonywane są nasypy pod chodnik.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00