Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Żabia Wola

Tradycją tego wyjątkowego dnia były uroczyste spotkania Zarządu Gminy, Przedstawicieli Rady Gminy z Dyrektorami, Nauczycielami, Pracownikami Oświaty.

Ze względu na pandemię, w tym roku odbyły się w Urzędzie Gminy Żabia Wola, spotkania w mniejszym gronie, w których uczestniczyli Dyrektorzy placówek oświatowych oraz Nauczyciele nominowani do Nagrody Wójta dla Najlepszego Nauczyciela.

W spotkaniach udział wzięli:

 • Pani Lilla Marszałek Dyrektor Przedszkola „Leśna Kraina” oraz Pani Agnieszka Kłos Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • Pani Marzena Pytlak Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie,
 • Pan Paweł Mazur Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie oraz Pani Katarzyna Ołowińska Nauczyciel matematyki,
 • Pani Dominika Brzezińska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach oraz Pani Karolina Zdulska Nauczyciel wspomagający,
 • Pani Kamila Piątek Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Pani Iwona Truszkowska Inspektor ds. kadr i zadań oświatowych.

Pan Piotr Rybka Wójt Gminy Żabia Wola złożył dla Wszystkich Pracowników Oświaty, na ręce Dyrektorów, serdeczne podziękowania za trud niełatwej pracy oraz słowa uznania za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą. Życzył, aby praca była powodem do dumy, a przywiązanie i wdzięczność dzieci oraz rodziców wynagradzały jej trudy. Przekazał życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz życzenia samych dobrych dni w roku szkolnym 2020/2021.

Nominowani do nagrody dla Najlepszego nauczyciela odebrali gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i podejmowane inicjatywy.

Nagroda dla Najlepszego nauczyciela została przyznana Panu Grzegorzowi Ozorowskiemu Nauczycielowi wspomagającemu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie za wzorową pracę na rzecz uczniów, zaangażowanie, kreatywność i wdrażanie rozwiązań edukacyjnych w realizacji nauczania zdalnego (ze względu na nieobecność - nagroda zostanie przekazana wkrótce).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Piątek - Dyrektor CUW
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2020-10-14 15:46
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00