Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli,
zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza plonie. Czad zabija. Żyj”

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno budowanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.
Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:
• ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
• drożności,
• prawidłowości przebiegu,
• wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
• grubości przegród,
• kształtu i wymiarów,
• stanu powierzchni przewodów kominowych,
• odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
• szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
• wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
• wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
• wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
• efektywnej wysokości,
• prawidłowości ciasu,
• usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe — co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe — co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne — co najmniej raz w rok),
• warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują
się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Rozwoju i Gospodarki
  data wytworzenia: 2020-08-20
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2020-08-20 14:53
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 14:57

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00