Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Moje kompetencje - mój sukces

Gmina Żabia Wola zaprasza na kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje - mój sukces”

OFERUJEMY:
180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym

Jednorazowa bezzwrotna odpłatność wynosi 45 zł (0,25 zł za godzinę szkoleniową)

Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

Preferowane osoby:

 • o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkujące na wsi
 • w wieku 50+
 • z niepełnosprawnością

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach
RPO WM 2014–2020.

GWARANTUJEMY:
wysoki poziom merytoryczny zajęć
- grupy o małej liczbie uczestników
- kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
- bezpłatne materiały szkoleniowe

Zapisy i informacje: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Wiejska 2f pok. nr 11
tel. 46 858 27 30 lub 514 270 684


„Moje kompetencje - mój sukces”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Dąbrowska - Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2020-08-03 13:11
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-03 13:12
 • ulotka

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00