Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Opłata alkoholowa

Czas rozliczyć sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 31 maja 2020 roku
uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych.

Nie dokonanie opłaty w terminie
(31.05.2020 r. data wpływu opłaty na konto Urzędu Gminy) skutkuje wygaszeniem zezwolenia.

Zasady uiszczania opłaty  reguluje art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2277.).

Płatność za korzystanie z zezwoleń można uiszczać dokonując przelewu na rachunek Urzędu nr 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060 z podaniem nr zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.


 

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Organizacyjno-Administracyjny
    data wytworzenia: 2020-05-07
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2020-05-08 11:56

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00