Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • wybory

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, powoływanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 w godzinach urzędowania.

W związku ze stanem epidemii i zawieszeniem bieżącej obsługi interesantów informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dokonać:

 • wysyłając zgłoszenie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Urzędu);
 • przesyłając zgłoszenie (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.  do godz. 15:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wybory@zabiawola.pl.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

UWAGA:  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Formularze oraz dodatkowe informacje na temat przyjmowania zgłoszeń zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola. Informacje można również uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.  46 858 27 00

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2020-04-01 10:20

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00