Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • spotkanie fundusz

Rusza fundusz sołecki

4 lutego 2020 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste spotkanie, na którym Sołtysom wręczone zostały symboliczne czeki, potwierdzające wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym Sołectwom w ramach funduszu sołeckiego, który został w tym roku po raz pierwszy wyodrębniony w budżecie Gminy Żabia Wola.

Spotkanie było także okazją do podsumowania złożonych wniosków, przedstawienia pracowników zajmujących się ich realizacją oraz uzgodnienia terminów indywidualnych konsultacji w sprawie funduszu sołeckiego. Omówione zostały na nim również inne sprawy sołeckie i bieżące zagadnienia społeczne.

Łączna kwota środków przeznaczonych w budżecie Gminy Żabia Wola na realizację zadań publicznych w ramach funduszu sołeckiego wynosi 788.360,13 zł. Środki finansowe zabezpieczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia Mieszkańców Gminy, wydatkowane zostaną zgodnie z decyzją Zebrań Wiejskich, podczas których Mieszkańcy podejmowali decyzje o sposobie rozdysponowania funduszy sołeckich na 2020 rok.

W tym roku nasze Sołectwa przeznaczą środki z funduszu sołeckiego m.in. na poprawę infrastruktury drogowej i oświetleniowej, bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup i montaż wiat przystankowych, szkolenia, organizację imprez plenerowych, a także dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
    data wytworzenia: 2020-02-06
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2020-02-06 15:26

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00