Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Koncepcja zagospodarowania centrum czterech miejscowości do konsultacji Rady Gminy

Opracowanie przedstawiane Radzie Gminy jest roboczą wersją koncepcji urządzenia przestrzeni publicznej w czterech miejscowościach gminy. Prezentowany zakres inwestycji jest wynikiem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Żabiej Woli, Żelechowa, Skuł i Ojrzanowa.

Projekt stawia sobie trzy cele:
1. uporządkować centra miejscowości tworząc urządzone place z zielenią, miejscami do siedzenia i zadaszeniami dla umieszczania
ogłoszeń, kiosków, okazjonalnego handlu;
2. budować chodniki i reperować drogi oraz tworzyć pieszo-rowerowe połączenia pozwalające na skróty dojść/dojechać do głównych funkcji publicznych (szkoły, żłobki, przedszkola, kościoły) zaczynając od centrów miejscowości i poruszając się w działaniach ku ich peryferiom;
3. nadać lub przywrócić każdemu z centrów charakter ze szczególnym podkreśleniem dostępu do otwartego krajobrazu.
Na tak zarysowane zadania nie odpowiadają - skalą dokładności ani zakresem - ani miejscowe plany zagospodarowania, ani też studium uwarunkowań. Ramami prawnymi i proceduralnymi proponowanych inwestycji jest specustawa drogowa określająca swobodę działania gminy i powiatu. Proponowane zadania dotyczą głównie dróg powiatowych w połączeniu z gminnymi, przy czym określają także urządzenie zieleni i kształt węzłów zwiększając bezpieczeństwo ruchu i rozwiązując problem deficytu miejsc postojowych. Ustawa określa jasno obowiązek sprzedaży przez właścicieli i wykupu przez władze fragmentów działek, które wchodzą w granice projektowanego urządzenia drogi bez możliwości wstrzymania czy oprotestowanie inwestycji.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat POGK
    data wytworzenia: 2019-04-23
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2019-04-24 13:42

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00