Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Stypendia szkolne

Terminy składania wniosków o stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, iż w terminie od 2 do 16 września 2019 r. w godzinach pracy ośrodka można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 528,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami, potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne w terminie wyznaczonym w decyzji.

Akceptowane będą faktury i rachunki wystawione w okresie od 1 lipca 2019 r., jeżeli wydatki zostały dokonane na rok szkolny 2019/2020.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium szkolnego oraz dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli na stronie:
https://www.gops.zabiawola.pl/1447,stypendia-szkolne?tresc=8248

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kwiatkowska Kierownik GOPS Żabia Wola
    data wytworzenia: 2019-08-30
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2019-08-30 12:20
  • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-03 16:09

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00