Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Nabór na kandydatów do Komisji Okręgowych Mazowieckiej Izby Rolniczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych

W związku z wyborami do izb rolniczych Mazowiecka Izba Rolnicza ogłosiła nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków Komisji Okręgowych.

Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Mazowieckiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania).

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Członków komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów wojewódzka komisja wyborcza.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

 • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
 • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
 • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Wymagane dokumenty:


Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście do godz. 14:00 dnia 5 czerwca 2019 r. w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej. Adresy i kontakty do Oddziałów Biura MIR dostępne są na stronie internetowej MIR www.mir.pl

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-06-03 15:51
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 16:37

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00